DELICATESSEN RAVINTOLAPALVELUIDEN (OY SHABA AB) YLEISET SOPIMUSVAHVISTUS- JA PERUUTUSEHDOT

1. LUOTTOKELPOISUUS

Tarkistamme kaikkien asiakkaidemme luottokelpoisuuden ennakkoon. Mikäli tilaajalla on maksu-häiriöitä, laskutamme mahdollisen varausvahvistuslaskun lisäksi 30 päivää ennen tilaisuutta 90 % tilaisuuden arvioidusta kokonaisarvosta ja loput tilaisuuden jälkeen, toteutuneiden kustannusten mukaisesti.

2. ENNAKKOMAKSU, YKSITYISASIAKKAAT

Yksityisasiakkaiden tilaisuuksissa laskutamme ennakkoon 75 % tilaisuuden arvioidusta kokonaisarvosta niissä tilanteissa, joissa tilaisuuden arvo ylittää 2000,00€. Ennakkolasku erääntyy 2 viikkoa ennen tilaisuutta. Ennakkolaskun osalta ei veloiteta erillistä laskutuslisää.

3. TILAISUUS DELICATESSEN RAVINTOLOIDEN OMISSA JUHLATILOISSA

Delicatessen Klondyke
Varausvahvistusmaksu 600,00€

Huvitupa
Varausvahvistusmaksu 400,00€

Valkosaaren telakka
Varausvahvistusmaksu 1000,00€

Vahvistaessanne tilaisuuden Delicatessen Ravintoloiden omassa juhlatilassa, lähetämme tilaisuudesta varausvahvistuslaskun. Maksettu lasku toimii vahvistuksena ja summa hyvitetään loppulaskun yhteydessä. Mikäli varausvahvistuslaskua ei ole maksettu annettuun eräpäivään mennessä, varaus vapautuu varattavaksi seuraavalle asiakkaalle.

4. TILAISUUS MUISSA JUHLATILOISSA, Delicatessen Ravintoloiden asiakkaalle hankkimat tilat

Delicatessen Ravintoloiden hankkiessa asiakkaalle juhlatilan, tilaisuuden varausvahvistusmaksu laskutetaan tilavuokran suuruisena. Tilan osalta peruutusehdot noudattavat kyseisen tilan omia peruutusehtoja. Mikäli tilaisuuteen on tilattu Delicatessen Ravintoloiden kautta erillistä ohjelmaa, tekniikkaa, kalustusta, somistusta tms. lisäpalveluita, näiden osalta noudatamme kyseisen palveluntarjoajan omia peruutusehtoja.

5. TILAISUUS MUISSA JUHLATILOISSA, asiakkaan hankkimat tilat

Mikäli tilavaraus on tehty tilaajan toimesta, pidättäydymme kaikesta vastuusta tilavarauksen peruuntumisen osalta. Mikäli tilaisuuteen on tilattu Delicatessen Ravintoloiden kautta erillistä ohjelmaa, tekniikkaa, kalustusta, somistusta tms. lisäpalveluita, näiden osalta noudatamme kyseisen palveluntarjoajan omia peruutusehtoja.

6. TILAISUUDEN PERUUNTUESSA

Varausvahvistusmaksua ei palauteta.

Mikäli tilaisuus peruuntuu 30 vrk–15 vrk ennen tilaisuutta, veloitamme varausvahvistuslaskun lisäksi 35 % tilaisuuden kokonaisarvosta.

Mikäli tilaisuus peruuntuu 14 vrk–7 vrk ennen tilaisuutta, veloitamme varausvahvistuslaskun lisäksi 70 % tilaisuuden kokonaisarvosta.

Mikäli tilaisuus peruuntuu alle 7 vrk ennen tilaisuutta, tilaisuus veloitetaan täydestä arvostaan.

7. YLEISTÄ

Varausvahvistuslaskun sekä loppulaskun osalta laskutusehdot 10 pv netto, viivästyskorko 8 %. Laskutuslisä peritään riippumatta laskun lähetystavasta. Lasku on mahdollista käydä maksamassa myös erikseen sovitussa Delicatessenin toimipisteessä, jolloin laskutuslisää ei veloiteta. Tästä tulee kuitenkin ilmoittaa ennen tilaisuutta.

Tarjousta ei voi siirtää kolmannelle osapuolelle ilman Delicatessen Ravintolapalveluiden hyväksyntää. Henkilömäärän muutos saattaa vaikuttaa yksittäisten artikkeleiden yksikköhintoihin. Henkilömäärä ja erikoisruokavaliot on vahvistettava viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen tilaisuutta. Cateringin osalta tilaisuus laskutetaan vahvistetun henkilömäärän mukaisesti. Mikäli henkilömäärä nousee viimeisen vahvistuksen mukaan, laskutus tapahtuu toteutuneiden määrien mukaisesti. Tarjoiluhenkilökunnan työtunnit laskutetaan toteutuneiden työtuntien mukaisina. Siivouskulut eivät sisällä mahdollisia suuritöisiä, ylimääräiseksi katsottavia siivoustehtäviä vaan nämä arvioidaan ja laskutetaan erikseen.

Delicatessen Ravintolapalvelut vastaa omista tarjoamistaan tuotteista ja palveluista vahvistetun tarjouksen mukaisesti. Tilaaja vastaa mahdollisten itse hankkimiensa alihankkijoiden toiminnasta ja mahdollisista vahingoista. Mahdolliset riita-asiat käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.

FORCE MAJEURE

Jos tilaisuus tai osa siitä peruuntuu siitä syystä, että palveluntarjoajaa tai tilaajaa kohtaa ylivoimainen este, johon osapuolet eivät voi vaikuttaa, osapuolilla ei ole velvollisuutta korvata toisilleen tilaisuuden tai sen osan peruuntumisesta mahdollisesti aiheutuvaa vahinkoa, mikäli osapuoli on ilmoittanut ylivoimaisesta esteestä toiselle osapuolelle välittömästi tiedon saatuaan.